Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Undantagsförhållanden råder i Finland

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 1.3.2021 13.10
Pressmeddelande 126/2021

Statsrådet har i samverkan med republikens president konstaterat att det på grund av coronavirusläget råder undantagsförhållanden i Finland. Vid sitt allmänna sammanträde måndagen den 1 mars beslutade statsrådet att undantagsförhållanden enligt 3 § 5 punkten i beredskapslagen råder i landet. Undantagsförhållandena börjar gälla omedelbart.

Enligt 3 § 5 punkten i beredskapslagen anses som undantagsförhållanden en pandemi som till sina verkningar kan jämföras med en synnerligen allvarlig storolycka.

Antalet fall och incidensen av covid-19 har ökat i mycket snabb takt i Finland sedan början av februari 2021. Antalet smittfall som orsakats av varianter av coronaviruset har klart ökat, vilket kan leda till att epidemin accelererar ytterligare och att sjukhus- och intensivvården belastas avsevärt om man inte lyckas minska antalet smittfall.

I nuläget finns det inget omedelbart behov att ta i bruk sådana befogenheter enligt avdelning II i beredskapslagen som inskränker de grundläggande fri- och rättigheterna, men behovet att ta i bruk dessa befogenheter är beroende av epidemins utveckling under den närmaste tiden. 
Enligt regeringens bedömning är det dock nödvändigt att börja tillämpa beredskapslagens 15 kap. 106 § (förvaltningsmyndigheternas kommunikation under undantagsförhållanden) och 15 kap. 107 § (avgörande av behörighet) efter det att undantagsförhållanden har konstaterats råda.

Statsrådets beslut om konstaterande av att undantagsförhållanden råder träder i kraft omedelbart och är i kraft tills vidare, tills det upphävs.

Regeringens proposition om stängning av förplägnadsrörelser lämnades till riksdagen

Omedelbart efter konstaterandet av att undantagsförhållanden råder lämnade statsrådet med stöd av 23 § i grundlagen en regeringsproposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet. I propositionen föreslås att restauranger och andra företag inom förplägnadsbranschen temporärt ska hållas stängda för kunder i tre veckors tid. Lagen avses träda i kraft den 8 mars 2021 och gälla till och med den 28 mars 2021.

Det är tillåtet att sälja mat så att den hämtas av kunderna. Stängningen gäller företag inom förplägnadsbranschen i områden där coronavirusepidemin är i samhällsspridningsfasen eller accelerationsfasen. Ett undantag är personalrestauranger och andra restauranger som inte är öppna för allmänheten. Bestämmelser om de områden som omfattas utfärdas särskilt genom förordning av statsrådet.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, statsrådets kansli (undantagsförhållanden) samt Liisa Huhtala, regeringsråd, tfn 0295 047 062, och Antti Neimala, avdelningschef, tfn 0295 047 039, arbets- och näringsministeriet (förplägnadsrörelser)

Mer om ämnet

 
Tillbaka till toppen