Hoppa till innehåll

Undantagsförhållanden råder i Finland

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 1.3.2021 13.10
Pressmeddelande 126/2021

Statsrådet har i samverkan med republikens president konstaterat att det på grund av coronavirusläget råder undantagsförhållanden i Finland. Vid sitt allmänna sammanträde måndagen den 1 mars beslutade statsrådet att undantagsförhållanden enligt 3 § 5 punkten i beredskapslagen råder i landet. Undantagsförhållandena börjar gälla omedelbart.

Enligt 3 § 5 punkten i beredskapslagen anses som undantagsförhållanden en pandemi som till sina verkningar kan jämföras med en synnerligen allvarlig storolycka.

Antalet fall och incidensen av covid-19 har ökat i mycket snabb takt i Finland sedan början av februari 2021. Antalet smittfall som orsakats av varianter av coronaviruset har klart ökat, vilket kan leda till att epidemin accelererar ytterligare och att sjukhus- och intensivvården belastas avsevärt om man inte lyckas minska antalet smittfall.

I nuläget finns det inget omedelbart behov att ta i bruk sådana befogenheter enligt avdelning II i beredskapslagen som inskränker de grundläggande fri- och rättigheterna, men behovet att ta i bruk dessa befogenheter är beroende av epidemins utveckling under den närmaste tiden. 
Enligt regeringens bedömning är det dock nödvändigt att börja tillämpa beredskapslagens 15 kap. 106 § (förvaltningsmyndigheternas kommunikation under undantagsförhållanden) och 15 kap. 107 § (avgörande av behörighet) efter det att undantagsförhållanden har konstaterats råda.

Statsrådets beslut om konstaterande av att undantagsförhållanden råder träder i kraft omedelbart och är i kraft tills vidare, tills det upphävs.

Regeringens proposition om stängning av förplägnadsrörelser lämnades till riksdagen

Omedelbart efter konstaterandet av att undantagsförhållanden råder lämnade statsrådet med stöd av 23 § i grundlagen en regeringsproposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet. I propositionen föreslås att restauranger och andra företag inom förplägnadsbranschen temporärt ska hållas stängda för kunder i tre veckors tid. Lagen avses träda i kraft den 8 mars 2021 och gälla till och med den 28 mars 2021.

Det är tillåtet att sälja mat så att den hämtas av kunderna. Stängningen gäller företag inom förplägnadsbranschen i områden där coronavirusepidemin är i samhällsspridningsfasen eller accelerationsfasen. Ett undantag är personalrestauranger och andra restauranger som inte är öppna för allmänheten. Bestämmelser om de områden som omfattas utfärdas särskilt genom förordning av statsrådet.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, statsrådets kansli (undantagsförhållanden) samt Liisa Huhtala, regeringsråd, tfn 0295 047 062, och Antti Neimala, avdelningschef, tfn 0295 047 039, arbets- och näringsministeriet (förplägnadsrörelser)

Mer om ämnet