Hoppa till innehåll

Ministerarbetsgrupperna
Myndigheterna strävar efter att säkerställa dagliga betalningar vid allvarliga störningar

finansministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2022 14.30
Pressmeddelande
Ministerarbetsgruppen för beredskap.

Myndigheterna utvecklar reservarrangemang för att säkerställa dagliga betalningar för den händelse att normala betalningssystem inte går att använda vid allvarliga störningar i samhället eller under undantagsförhållanden. Ministerarbetsgruppen för beredskap har fattat beslut om att genomföra reservarrangemangen.

Korrigering 22.6: Det är möjligt att göra begränsade mobilbetalningar i applikationen Siirto, men inte i applikationen Pivo.

"Myndigheterna har noga följt säkerhetsläget inom finanssektorn under våren och har inte upptäckt något avvikande. Enskilda aktörer inom sektorn är väl förberedda på till exempel cyberattacker. Vi måste dock på alla samhällsnivåer fortsätta utveckla vår beredskap att kunna säkerställa dagliga betalningar även vid de mest allvarliga störningarna", säger finansminister Annika Saarikko, ordförande för ministerarbetsgruppen.

En bank som drabbats av störningar kan överföra kund- och kontouppgifter

Om en bank drabbas av en långvarig och allvarlig funktionsstörning kan konto- och korttjänsterna för bankens kunder skötas inom ramen för det kontosystem inom försörjningsberedskapen som ska inrättas. Kundrelationen vid den ursprungliga banken förblir oförändrad eftersom man genom kontosystemet inom försörjningsberedskapen tillfälligt kan tillhandahålla de viktigaste tjänsterna i fråga om dagliga betalningar för den drabbade banken.

Om reservsystemet införs kan kunderna till en bank som drabbats av störningar

  • göra euroöverföringar från och ta emot betalningar till sitt eget bankkonto
  • betala med debitkort (betalningar med kreditkort är inte möjliga)
  • ta ut kontanter, åtminstone från sådana automater vars system finns i Finland (Otto-automater)
  • göra begränsade mobilbetalningar i inhemska applikationerna (till exempel Siirto).

I detta skede behöver bankens kunder endast se till att deras kontaktuppgifter är uppdaterade vid banken och i befolkningsdatasystemet.

Genom att säkerställa dagliga betalningar stärker man Finlands kristålighet

Reservsystemet för dagliga betalningar bereds i samarbete mellan finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands Bank, Finansinspektionen och Verket för finansiell stabilitet. I arbetet engagerar myndigheterna också aktörer inom banksektorn och betaltjänstsektorn samt aktörer som är kritiska med tanke på de dagliga betalningarna, till exempel olika detaljhandelsföretag.

Reservsystemet för dagliga betalningar är en del av den helhet med vilken man förbättrar samhällets förmåga att hantera kriser. Utöver det kontosystem inom försörjningsberedskapen som ska inrättas omfattar helheten bland annat tryggande av betalningsrörelsen mellan bankerna. Den snabba förändringen av det europeiska säkerhetspolitiska läget har ökat behovet av att skapa ett nationellt reservsystem.

Genomförandet av reservsystemet kräver preciseringar i lagstiftningen. Avsikten är att regeringens proposition om lagändringarna ska överlämnas onsdagen den 22 juni.

Mer information:

Jaakko Weuro, lagstiftningsråd, tfn 02955 30322, jaakko.weuro(at)gov.fi
Joel Kuuva, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 414 6444, joel.kuuva(at)gov.fi

Annika Saarikko Finansmarknaderna Marinin hallitus