Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Utvecklingen av socialskyddet för barn och familjer på agendan för ministerarbetsgruppen för uppföljningen av reformen av den sociala tryggheten

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.4.2021 8.07
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för reformen av den sociala tryggheten sammanträdde fredagen den 26 mars 2021. Ministrarna diskuterade bland annat hur socialskyddet för barn och familjer ska utvecklas som ett led i reformen av den sociala tryggheten.  

Frågor som berör barn och familjer behandlas i alla sektioner under kommittén för social trygghet. För närvarande bedömer förvaltningssektionen behoven av att ändra familjebegreppen. Bedömningen utgår från en forskning om familje- och inkomstbegreppen i de sociala förmånerna som beställdes av social- och hälsovårdsministeriet. Ärenden gällande barns, ungas och familjers försörjningsförutsättningar behandlas i sektionen för sysselsättning och kompetens, sektionen för arbete och funktionsförmåga och sektionen för boende. Sektionen för forskning och utvärdering ansvarar för bedömningen av konsekvenserna för barn. 

Utredningar och projekt som gäller barn och familjer genomförs inte bara under ledning av kommittén för social trygghet. I november 2020 blev en utredning om barns växelvisa boende klar, och det ordnandes också ett seminarium om temat (på finska). I mars 2021 publicerades den befolkningspolitiska utredningen "Positiv nativitetsutveckling och längre livslängd, riktlinjer för befolkningspolitiken på 2020-talet". Under ledning av social- och hälsovårdsministeriet bereds för närvarande ändringar i lagstiftningen om familjeledigheterna, som avses träda i kraft i början av hösten 2022. 

Regeringsprogrammet innehåller flera åtgärder som syftar till att förbättra barns och familjers situation och främja en positiv inställning till barn och familjer. 

- I maj 2021 börjar kommittén för social trygghet behandla helheten av de problem inom den sociala tryggheten som sektionen har konkretiserat. I det skedet tror jag att vi kan ge en helhetsbild av hur socialskyddet för familjer ska utvecklas, konstaterar Pasi Moisio, ordförande för kommittén. 

Ministerarbetsgruppen fick även en översikt av temana för kommitténs möte den 22 mars. Kommittén behandlade helheterna gällande samordningen av tjänster och förmåner samt samordningen av förvärvsarbete och socialskyddet. Diskussionen i kommittén för social trygghet handlade särskilt om balansen mellan rättigheter och skyldigheter. 

Ministrarna övervakar helheten vid reformen av den sociala tryggheten

Ordförande för ministerarbetsgruppen är social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen. Övriga medlemmar i ministerarbetsgruppen för uppföljning är forsknings- och kulturminister Annika Saarikko, justitieminister Anna-Maja Henriksson, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru och inrikesminister Maria Ohisalo.

I enlighet med beslutet om tillsättandet ska kommittén rapportera om sitt arbete till ministerarbetsgruppen, men styrs inte av ministerarbetsgruppen. Ministerarbetsgruppen kan också medverka i de projekt inom social- och hälsovårdsministerns ansvarsområde som hänför sig till reformen av den sociala tryggheten.

Ytterligare information: 

Pasi Moisio, kommitténs ordförande, forskningsprofessor, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 0295 247 228 
Milja Tiainen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029516 3579
Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295163085 
Tuulia Nieminen, kommunikationsexpert, tfn 
Juho Orjala, ministerns specialmedarbetare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295163424

Länkar: 

Aino-Kaisa Pekonen Anna-Maja Henriksson Annika Saarikko Krista Kiuru Maria Ohisalo Sosiaaliturvauudistus
 
Tillbaka till toppen