Hoppa till innehåll

Finlands östgräns hålls stängd tills vidare

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 4.4.2024 13.42
Pressmeddelande

Statsrådet har beslutat att gränsövergångsställena vid landgränsen mellan Finland och Ryssland ska fortsättningsvis hållas stängda från och med den 15 april 2024. Dessutom stängs gränsövergångsställena inom sjötrafiken på Aspö, Nuijamaa hamn och Santio för fritidsbåtstrafik från och med den 15 april. Beslutet fattades vid statsrådets sammanträde den 4 april 2024. Beslutet gäller tills vidare, dock högst så länge det är nödvändigt. 

Genom att stänga gränsövergångsställen inom sjötrafiken för fritidsbåtstrafik förbereder vi oss på att instrumentaliserad inresa under vårens lopp kan breda ut sig till sjötrafiken. Detta kan vara farligt för de personer som försöker komma in i landet samt belasta sjöräddningen. 
Från och med den 15 april 2024 koncentreras mottagandet av ansökningar om internationellt skydd till andra gränsövergångsställen inom sjötrafiken och till gränsövergångsställen inom lufttrafiken. 

Risken kvarstår att instrumentaliserad inresa åter börjar utnyttjas 

Enligt myndigheterna kvarstår risken att instrumentaliserad inresa åter börjar utnyttjas och att dessa inresor ökar på samma sätt som tidigare. Om verksamheten fortsätter, utgör den ett allvarligt hot mot den nationella säkerheten och den allmänna ordningen i Finland.

– Enligt de finländska myndigheterna blir situationen långvarig. Under våren har det inte framkommit något som tyder på att situationen har förändrats väsentligt. Våren medför också större möjligheter att öka påtryckningarna. I Ryssland finns det hundratals, om inte tusentals, personer i närheten av Finlands gräns som kan instrumentaliseras och skickas till Finland, säger inrikesminister Mari Rantanen

Instrumentaliserad inresa är ett sätt för Ryssland att utöva påtryckning och påverka Finlands och EU:s säkerhet och sociala stabilitet. Inrikesministeriet har i samarbete med andra ministerier utrett alternativa åtgärder för att sätta stopp för situationen. 

En lag som gäller bekämpning av instrumentaliserad inresa bereds för närvarande. Den föreslagna lagen innehåller bestämmelser om under vilka förutsättningar man kan begränsa mottagandet av ansökningar om internationellt skydd på ett begränsat område vid riksgränsen i Finland och i dess omedelbara närhet. Remissbehandlingen av lagen har avslutats och avsikten är att lagförslaget ska överlämnas till riksdagen så snart som möjligt.