Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

ANM finansierar E2:s forskningsprojekt som utreder hur fler internationella experter ska fås till Finland

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 3.11.2021 13.14
Nyhet
Nainen ja mies pitävät palaveria, pöydällä avonainen läppäri.

Arbets- och näringsministeriet deltar i forskningsprojektet E2 där man utreder hur Finlands dragningskraft bland internationella experter och finländska återflyttare kan stärkas. Inom projektet hörs utlandsfinländare, utlänningar bosatta i Finland och internationella digitala nomader. 

Bristen på kvalificerad arbetskraft är redan ett hinder för tillväxt inom många branscher. Därför behöver Finland arbetskraftsinvandring utöver åtgärder som förbättrar matchningen på arbetsmarknaden. 

I E2:s forskningsprojekt kan också potentiella inflyttare till Finland uttala sig. Forskningen söker svar på bland annat följande frågor: Hur blir Finland ett land som bjuder in, engagerar och ett attraktivt land för kvalificerade arbetstagare och dit det är enkelt för utlandsfinländare att återvända eller där det för utlänningar är lätt att få arbete? Hur kan man delta i byggandet av Finland också utanför vårt land? 

Den nya informationen stöder programmet Talent Boost

”Kvalificerad arbetskraft är en viktig resurs för att stärka företagsamheten. Vid ministeriet arbetar vi nu hårt för att processerna i anslutning till migrationen ska bli smidiga och att hela systemet ska fungera. Det är fint att vi genom forskning får ytterligare information om hur vi tillsammans kan utveckla programmet Talent Boost och hela migrationshelheten”, säger arbetsminister Tuula Haatainen

”Många företag lider av akut brist på kvalificerad arbetskraft. Det är viktigt att det projekt som nu startas producerar mångsidig information om hur Finland kan vara både attraktivt och behålla arbetstagarna”, betonar näringsminister Mika Lintilä.

Arbetet blir klart före riksdagsvalet våren 2023

Undersökningen genomförs av det allmännyttiga forskningsinstitutet E2 Tutkimus. Arbetet blir klart före riksdagsvalet våren 2023. 

Forskningsprojektet anknyter för sin del till det nationella programmet Talent Boost, som främjar arbetskraftsinvandringen, och till färdplanen för utbildnings- och arbetsrelaterad invandring.

Utöver arbets- och näringsministeriet finansieras forskningsprojektet också av utrikesministeriet, Finlands näringsliv, Teknologiindustrin, kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, KEVA, Teknikens Akademiker, Teollisuuden palkansaajat, Business Finland samt städerna Helsingfors, Esbo, Tammerfors och Uleåborg.

Ytterligare information: 
Pipa Turvanen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7226
 

 
Tillbaka till toppen