Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår: Stängningen av restauranger fortsätter till den 18 april

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2021 12.34 | Publicerad på svenska 23.3.2021 kl. 16.47
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att stängningen av restaurangerna ska fortsätta tre veckor fram till den 18 april 2021. Stängningen genomförs med samma innehåll som den gällande stängningen, som är i kraft till den 28 mars 2021. Regeringen drog upp riktlinjer för den fortsatta stängningen vid sina förhandlingar den 22 mars, och regeringens proposition lämnades till riksdagen den 23 mars 2021.

– Smittläget är fortfarande så allvarligt att vi är tvungna att fortsätta stängningen av restauranger. Detta är en av de nödvändiga åtgärder med hjälp av vilka vi dämpar spridningen av epidemin och får ner antalet infektioner, kommenterar arbetsminister Tuula Haatainen stängningen. 

– Vi förstår mycket väl att den fortsatta stängningen är ett hårt slag mot restaurangbranschen, som redan är i svårigheter. Riksdagen behandlar som bäst vår proposition om ersättningar till företag som berörs av stängningen. Den fortsatta stängningen omfattas naturligtvis också av ersättningen, betonar näringsminister Mika Lintilä.

Därefter behandlar riksdagen regeringens proposition, varefter avsikten är att den ska träda i kraft så snart som möjligt.

Fortsatt stängning av restauranger anses nödvändig på grund av smittläget

Restauranger och andra förplägnadsrörelser är stängda för kunder i de landskap där epidemiläget är allvarligast. Situationen granskas varje vecka och de landskap som omfattas av stängningen fastställs genom förordning av statsrådet. Den nuvarande förordningen gäller till den 28 mars 2021. 

En ny förordning om de landskap där en fortsatt nedstängning är i kraft utfärdas när riksdagen har godkänt den lag som gäller stängningen av restauranger.

Huvudprincipen är att förplägnadsrörelserna ska hållas stängda för kunderna i de landskap som befinner sig i samhällsspridningsfasen eller accelerationsfasen.

I de områden där restaurangerna inte stängs ska förplägnadsrörelserna iaktta lagen om smittsamma sjukdomar och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Förplägnadsrörelserna är för närvarande stängda för kunder i följande landskap:

Vilka landskap omfattas stängningen av restaurangerna?

  • Regeringens proposition har överlämnats till riksdagen 23.3. När riksdagen har godkänt lagförslaget och lagen har trätt i kraft, kan det utfärdas en förordning som definierar de landskap där restaurangerna stängs. Förhoppningsvis kommer detta att ske så snart som möjligt.
  • Regeringens proposition innehåller ett utkast till förordning där landskapen definieras. Stängningen bestäms enligt den aktuella sjukdomssituationen och hälsoexperter och kan därför ändras. Utkastet beskriver situationen just nu.
  • Vi informerar om saken så snart det är möjligt.

1. Nyland  
2. Egentliga Finland
3. Satakunta
4. Egentliga Tavastland 
5. Birkaland
6. Päijänne-Tavastland 
7. Kymmenedalen  
8. Södra Karelen 
9. Södra Savolax
10. Mellersta Finland
11. Södra Österbotten 
12. Österbotten
13. Norra Österbotten
14. Lappland
15. Åland

Följande landskap omfattas inte av stängningsskyldigheten: Norra Karelen, Mellersta Österbotten, Kajanaland och Norra Savolax. I dessa områden ska förplägnadsrörelserna iaktta lagen om smittsamma sjukdomar och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Efter nedstängningen ska alla förplägnadsrörelser iaktta de begränsningar som föreskrivs i lagen om smittsamma sjukdomar och med stöd av den. Med stöd av den kan det föreskrivas strängare begränsningar som gäller förplägnadsrörelsernas öppet- och serveringstider samt antalet kundplatser.

Stängningen gäller alla företag inom förplägnadsbranschen, med undantag för personalrestauranger

Till de förplägnadsföretag som ska stängas, liksom för närvarande, hör bl.a. kaféer, restauranger, barer och nattklubbar som är öppna för allmänheten. Begränsningen gäller också terrasser. Försäljning av portioner för avhämtning är dock tillåtet under stängningen.

Enda undantaget är restauranger som inte är öppna för allmänheten. Stängningen gäller alltså inte till exempel matsalar i ålderdomshem eller personalrestauranger som inte är öppna för andra kunder.

I de landskap som inte omfattas av begränsningen kan förplägnadsföretagen även i fortsättningen vara öppna för kunder. Dessa företag ska iaktta de begränsningar som har utfärdats genom lagen om smittsamma sjukdomar och med stöd av den.

Arbets- och näringsministeriet har berett en stödmodell för skälig kompensation till sådana företag som omfattas av de gällande nedstängningsåtgärderna. Propositionen om en modell för stöd behandlas för närvarande i riksdagen och den genomförs som en del av kostnadsstödet. Den nu föreslagna fortsättningen på stängningen av restauranger beaktas i den fortsatta beredningen av stödmodellen. Företagen ska ansöka om ersättning för stängning hos Statskontoret. Ansökningsomgången för företagen kan inledas i början av maj.

Ytterligare information:
Liisa Huhtala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7062 (stängningen av restauranger)
Mikko Huuskonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 063 732 (frågor om kostnadsstöd)