Hoppa till innehåll

Utkastet till statsrådets handlingsprogram för att bekämpa rasism och främja likabehandling på remiss

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 14.5.2024 14.03 | Publicerad på svenska 14.5.2024 kl. 15.23
Pressmeddelande

Statsrådets kansli ordnar den 14 maj–10 juni 2024 en remissbehandling om utkastet till statsrådets handlingsprogram för att bekämpa rasism och främja likabehandling. Handlingsprogrammet ger riktlinjer för det praktiska genomförandet av statsrådets meddelande om främjande av likabehandling.

Den 31 augusti 2023 lämnade statsrådet ett meddelande till riksdagen om främjande av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering i det finländska samhället. I meddelandet konstateras det att regeringen utgående från regeringsprogrammet ska bereda en fortsättning på handlingsprogrammet Ett jämlikt Finland. 

Beredningen av handlingsprogrammet och samordningen och uppföljningen av åtgärderna sker under ledning av statsministern och statsrådets kansli. Regeringen har anvisat 6 miljoner euro för åren 2024– 2027 för genomförandet av åtgärderna. Vid beredningen av programmet har man beaktat EU:s handlingsplan mot rasism 2020–2025 och utvärderingen av handlingsprogrammet Ett jämlikt Finland som genomfördes under den tidigare regeringsperioden. Vid beredningen har man beaktat de utlåtanden om meddelandet och de synpunkter från intressegrupper som man fick under beredningen.

I handlingsprogrammet ges riktlinjerna för det praktiska genomförandet av statsrådets meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och ickediskriminering inom de olika förvaltningsområdena. Samtidigt är det också statsrådets nya nationella handlingsprogram mot rasism. 

Statsminister Petteri Orpos regering har förbundit sig att främja likabehandling och icke-diskriminering, och att motarbeta rasism. I handlingsprogrammet beskrivs de åtgärder som statsrådet ska inleda under åren 2024– 2027.

Ytterligare information: Katriina Nousiainen, ledande sakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 735, fornamn.efternamn(a)gov.fi