Hoppa till innehåll

Nya ministrar i statsminister Orpos regering

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 5.7.2024 11.55
Pressmeddelande
Anders Adlercreutz ja Joakim Strand

Republikens president förflyttade och förordnade Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz till undervisningsminister och utnämnde juris magister, ekonomie magister, riksdagsledamoten Joakim Strand till Europa- och ägarstyrningsminister den 5 juli.

Minister Adlercreutz behandlar också ärenden som gäller det nordiska samarbetet vid utrikesministeriet.

Samtidigt befriade presidenten på begäran Anna-Maja Henriksson från medlemskap i statsrådet och från uppdraget som undervisningsminister.

Vid sitt allmänna sammanträde efter presidentföredragningen beslutade statsrådet om ändringar i fråga om ministrarnas arbetsfördelning, ministrarnas ställföreträdare och sammansättningen i ministerutskott och ministerarbetsgrupper. Sammanträdet inleddes med att minister Strand avlade tjänsteed och avgav domarförsäkran.

Ekonomie magister, rättsnotarie Mikaela Nylander fortsätter som undervisningsministerns statssekreterare.

Ytterligare information: Päivi Paasikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 547 6279, statsrådets kansli