Hoppa till innehåll

Regeringen fördömer knivdåden i Uleåborg

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 19.6.2024 17.20 | Publicerad på svenska 20.6.2024 kl. 10.14
Pressmeddelande 308/2024

Onsdagen den 19 juni fick regeringen en översikt av polisen om knivdåden i Uleåborg. Polisen undersöker två fall av knivhuggning som utfördes i köpcentret Valkea i Uleåborg den 13 och den 18 juni. I båda fallen finns tecken på rasistiska motiv. I det första fallet har den misstänkte förövaren en bakgrund inom högerextremistisk verksamhet.

Regeringen konstaterade att våldsbrotten i Uleåborg är fullständigt oacceptabla. Denna typ av dåd har ingen plats i det finländska samhället. Rasism och våldsbrott ska fördömas i alla sina former.

Regeringen ser ytterst allvarligt på dessa dåd. I Finland ska var och en kunna röra sig tryggt och sköta vardagliga ärenden utan hot om våld, konstaterade regeringen under sina förhandlingar.

Uleåborgpolisens insatser för att öka sin patrullering och synlighet är en viktig åtgärd för att stärka säkerheten och ordningen, konstaterades det under förhandlingarna. Regeringen ger Uleåborg allt stöd som behövs för att hantera situationen. Detta är hela Finlands sak.

Regeringen tackade också köpcentrets väktare för deras föredömliga insatser för säkerheten.

Flera metoder för att motverka våld i regeringsprogrammet

Statsminister Orpo kommer att träffa säkerhetsmyndigheterna så snart som möjligt. 
”Jag vill ha en gemensam och omfattande lägesbild av myndigheterna om hotet från extremhögern och om de åtgärder som vidtas”, sade statsministern.

I regeringsprogrammet ingår flera åtgärder som gäller förebyggandet av våld, och dessa drivs beslutsamt vidare. Regeringen bereder till exempel för närvarande ett en nationell handlingsplan för att förebygga och motverka våldsam radikalisering och extremism Planen är att utöka polisens befogenheter under denna regeringsperiod, bland annat genom att förbättra informationsutbytet, tillgången till och utlämnandet av information samt inhämtningen av kriminalunderrättelser.

Regeringen har också utarbetat statsrådets handlingsprogram för att bekämpa rasism och främja likabehandling, som nyligen varit på remiss.

Ytterligare information: Henrik Vuornos, statsministerns politiska specialmedarbetare, [email protected]