Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Coronaviruset

Social- och hälsovårdsministeriet uppdaterar lägesbilden av coronapandemin torsdagen den 10 oktober

20.10.2021 17.29

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd håller torsdagen den 21 oktober kl. 10 en lägesöversikt över vaccinationssituationen och den epidemiologiska bedömningen av coronavirusläget i Finland och internationellt.

I lägesöversikten deltar direktör Pasi Pohjola från social- och hälsovårdsministeriet och ledande expert Mia Kontio från Institutet för hälsa och välfärd.

Följ i direktsändning

Finland och Förenta staterna intensifierar sitt samarbete för att främja digitaliseringen i tillväxtländerna

19.10.2021 21.10
UM
Samantha Power, generaldirektör för Förenta staternas biståndsmyndighet USAID och utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari offentliggjorde den 19 oktober sitt mål att i samarbete främja utvecklingsländernas ekonomiska produktivitet, jämlikhet och mänskliga rättigheter genom digitalisering.

Ledningen för social- och hälsovården deltar i riksomfattande beredskapskurs i Tusby

20.10.2021 9.03
SHM
Social- och hälsovårdsministeriets beredskapsenhet har förberett en riksomfattande beredskapskurs för ledningen för social- och hälsovården i samarbete med Försvarsmaktens medicinalvård. Kursen har samband med arbetet i den av statsrådet tillsatta delegationen för social- och hälsovården under undantagsförhållanden.

Riksomfattande avfallsplan på remiss

19.10.2021 13.13
MM
Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkastet till riksomfattande avfallsplan. I planen fastställs riktlinjer för hur uppkomsten av avfall bör förebyggas och hur avfallshanteringen bör utvecklas före 2027 för att man ska kunna övergå från återvinning till cirkulär ekonomi. Utlåtanden kan lämnas fram till den 19 november.

Förberedelser inför Europeiska rådet och rättsstatsdialog på dagordningen för EU-ministrarnas möte

18.10.2021 12.09
SRK
På dagordningen för allmänna rådets möte i Luxemburg den 19 oktober står förberedelserna inför Europeiska rådets oktobermöte, den årliga rättsstatsdialogen och konferensen om Europas framtid. Europaminister Tytti Tuppurainen representerar Finland vid mötet.

SHM och THL informerar
Antalet coronapatienter på sjukhusen fortsätter att öka − 74 procent av dem som fyllt 12 år har fått två vaccindoser

14.10.2021 10.00
SHM
Fram till den 13 oktober har 85 procent av befolkningen i målgruppen för vaccinationerna, dvs. 12 år fyllda och äldre, fått åtminstone den första vaccindosen, och 74 procent båda vaccindoserna. Enligt den nuvarande bedömningen är det fortfarande möjligt att uppnå en vaccinationstäckning på 80 procent före utgången av oktober, förutsatt att vaccinationstakten inte avtar.

Söker du information om coronaviruset på andra språk?

Regeringens pressmeddelanden på nordsamiska, enaresamiska, skoltsamiska, estniska, ryska, somaliska och arabiska samt finlandssvenskt teckenspråk.

Flerspråkigt material

Se även

Statens budget 2022

Statens budget 2022

Statsrådet har överlämnat regeringens proposition om statsbudgeten för 2022 till riksdagen. 

I budgetpropositionen föreslås anslag på 64,8 miljarder euro. Inkomsterna beräknas uppgå till 57,9 miljarder euro. Budgetpropositionen har ett underskott på 6,9 miljarder euro.

Budgeten 2022

Regeringens lagstiftningsplan

Regeringens lagstiftningsplan

Lagstiftningsplanen ger en aktuell översikt av läget för beredningen av regeringspropositioner och en uppskattning av när statsrådet ska behandla ett lagförslag och fatta beslut om att lämna det till riksdagen.

Lagstiftningsplanen

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering den 10 december 2019.

Regeringsprogrammet

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Den 10 december 2019 utnämnde republikens president det självständiga Finlands 76:e regering, som leds av statsminister Sanna Marin. Regeringen består av Finlands Socialdemokratiska Parti, Centern i Finland, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet i Finland. I Marins regering ingår 19 ministrar.

Statsminister Marins regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917. Här hittar du också information om Finlands nuvarande och tidigare ministrar.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917

Tillbaka till toppen