Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Det kommer att bli ett serviceavbrott på vår webbplats fredagen den 26 novemnber kl. 22-04. Det kan förekomma störningar i materialförteckningarna under natten. och lördagsmorgonen. Vi beklagar besväret.

Coronaviruset

Antalet coronavirusfall ökar, det görs fler tester och behovet av sjukhusvård är fortsatt stort

25.11.2021 11.00

Antalet nya coronavirusfall i Finland fortsätter att öka. Vecka 46 konstaterades ca 7 200 nya coronafall. I slutet av oktober konstaterades över 4 000 fall per vecka, och under den senaste veckan (vecka 46) över 7 000 fall. Detta är över 3 000 fler fall på veckonivå. Antalet coronaviruspatienter som tagits in på intensivvård per vecka har nästan tredubblats under de tre senaste veckorna.

Videoupptagning av presskonferensen den 25.11. (på finska) | YouTube

Finland begränsar inresa från södra Afrika på grund av coronavirusvariant

28.11.2021 14.04
IM
Från och med söndagen den 28 november kl. 15 begränsar Finland inresa vid sina yttre gränser för de resenärer som under de senaste 14 dygnen har vistats i Botswana, Eswatini, Lesotho, Moçambique, Namibia, Sydafrika eller Zimbabwe. Statsrådet fattade beslut om ärendet den 28 november.

Värnpliktskommittén föreslår en uppbådsdag också för kvinnor samt en starkare koppling mellan civiltjänstsystemet och verksamhetsmodellen för den övergripande säkerheten

26.11.2021 14.00
ANM FSM SRK
Den parlamentariska kommitté som lämnade sitt betänkande den 26 november 2021 föreslår att uppbådssystemet utsträcks till hela åldersklassen. Kommittén har satt som mål att det ska ordnas en förpliktande uppbådsdag för både kvinnor och män. En gemensam uppbådsdag skulle ge de unga utökad information och beredskap att fullgöra skyldigheten att försvara landet.

Begränsningarna för förplägnadsrörelserna skärps

26.11.2021 10.58
SHM
Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin. Det införs striktare begränsningar för samhällsspridningsfasen i fråga om serverings- och öppettiderna. Dessutom införs begränsningarna för förplägnadsrörelser i landskapet Södra Karelen.

Nationella vaccinationsstrategin uppdateras

25.11.2021 15.05
SHM
Finlands strategi för vaccinationerna mot covid-19 uppdateras för att befolkningen behöver ett effektivare vaccinationsskydd på grund av höstens epidemiläge. Vaccinationerna är det effektivaste sättet att skydda befolkningen mot covid-19 och bromsa coronavirusepidemin. Vaccinationerna erbjuds gratis till alla som vill vaccinera sig och som inte har något hälsomässigt hinder för att få vaccinet.

Inreserestriktionerna fortsätter till den 19 december

25.11.2021 15.36
IM
Bild med texten Corona och beslut.
Begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna fortsätter. Coronapandemin pågår fortfarande. Trots ökad vaccinationstäckning finns det alltjämt en risk för att hälso- och sjukvårdens bärkraft överskrids. Därför förlängs giltighetstiden för det beslut som fattades den 4 november fram till den 19 december. Man kan dock komma till Finland från vilket land som helst genom att visa upp ett godtagbart intyg över fullständig vaccinationsserie.

Senaste

Se även

Statens budget 2022

Statens budget 2022

Statsrådet har överlämnat regeringens proposition om statsbudgeten för 2022 till riksdagen. 

I budgetpropositionen föreslås anslag på 64,8 miljarder euro. Inkomsterna beräknas uppgå till 57,9 miljarder euro. Budgetpropositionen har ett underskott på 6,9 miljarder euro.

Budgeten 2022

Regeringens lagstiftningsplan

Regeringens lagstiftningsplan

Lagstiftningsplanen ger en aktuell översikt av läget för beredningen av regeringspropositioner och en uppskattning av när statsrådet ska behandla ett lagförslag och fatta beslut om att lämna det till riksdagen.

Lagstiftningsplanen

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering den 10 december 2019.

Regeringsprogrammet

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Den 10 december 2019 utnämnde republikens president det självständiga Finlands 76:e regering, som leds av statsminister Sanna Marin. Regeringen består av Finlands Socialdemokratiska Parti, Centern i Finland, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet i Finland. I Marins regering ingår 19 ministrar.

Statsminister Marins regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917. Här hittar du också information om Finlands nuvarande och tidigare ministrar.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917

Tillbaka till toppen